Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Условия за плащане и доставка

Условия за плащане и доставка

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА BEAUTEBG

1. ПРЕДМЕТ

 

1.1 Настоящият документ представлява едновременно (1) общите условия или условията на ползване на beautebg.shop, които уреждат правилата за използването на beautebg.shop, както и (2) споразумението между продавача и клиента за покупко-продажба през beautebg.

 

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1. Beautederm EOОД е дружество със адрес на управление и адрес за кореспонденция - България, Варна , бул. Чаталджа ” № 20, BG205054242.

2.2. Можете да се свържете с Beatebg на посочения по-горе адрес, на телефон 0888 91 44 91, или на и-мейл адрес beautevl@gmail.com.

 

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Купувач – лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през платформата Beautebg.

3.2. Продавач –Beautebg като търговец, който предлага стоки или услуги на платформата Beautebg.

3.3. Платформата – домейна Beautebg.shop и неговите поддомейни

3.4. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва Платформата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

3.5. Поръчка – комуникационна форма между Beautebg и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Beautebg, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Платформата.

3.7. Продукт(-и)и Услуга(-и) – всеки предмет на договор за покупко-продажба, сключен между Купувач и Продавач през Платформата.

3.8. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

 

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на Beautebg са задължителни за всички Kлиенти на Платформата.

4.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването ѝ и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Beautebg по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти.

4.4. Beautebg има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

4.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия Beautebg ще информира за това Kлиентите си чрез публикуването на промените на платформата. В този смисъл Вие като Kлиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на платформата при всяко нейно ползване.

4.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.7. Beautebg полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена на платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация

4.8. Характеристиките или цените на продуктите, описани на Платформата, могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които Beautebg предварително се извинява на своите Клиенти.

4.9. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от Beautebg се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

4.10. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в платформата.

4.11. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Beautebg не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

5. ПОРЪЧКА

5.1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в кошница за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

5.2. Всяка добавена в количката за покупки Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

5.3. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Beautebg  във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

5.4. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Beautebg да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.

5.5. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не включва каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането ѝ в следните случаи:

неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;

осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания;

предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.

 

6. ВРЪЩАНЕ

6.1 Клиентът има право да върне закупена от него стока в срок от 14 дни от нейното заявяване. Право на отказ в срок позволява на потребителя да не дължи обезщетение или неустойка. В случай, че се откаже от поръчаната услуга или стока след изтичането на този период, Платформата няма да възстановява изплатеното възнаграждение.

6.1.1. Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.

6.1.2. При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока или услуга, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

6.1.3 Транспортните разходи за връщане и замяна са за сметка на клиента, освен в случаите когато:

получената стока явно не съответства на заявената в поръчката;

грешката е настъпила в резултат на наша вина;

6.2. Адресът за връщане на стоките е: гр.Варна, бул. Чаталджа № 20 вх В , Връщането се допуска при следните условия:

6.2.1. Заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от Beautebg електронен адрес за кореспонденция, в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа: трите имена на клиента/титуляра на сметката, телефон за връзка, лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката.

6.2.2. Стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка,  придружена от оригиналните документи, издадени от Beautebg (касов бон,фактура).

6.3. Отказът се осъществява чрез изпращане на имейл до Платформата с текст: „правя отказ от поръчката“.

6.4. Клиентът няма право да получи изплатената сума, ако в период от 14 дни от датата на плащане, той се е възползвал от услугата, за която е заплатил.

 

7. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

7.1. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението ѝ е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

 

8. ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

8.1. При възстановяване на плащания, извършени с карта, сумата ще бъде преведена единствено и само по картата, с която е извършено плащането, за случаите, които го налагат. В 14-дневен срок от отказа търговецът следва да възстанови сумата получена от потребителя.

 

9. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

9.1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Beautebg, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от Beautebg: изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки; изпращане на периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания.

9.2. С предоставянето на свои данни на Beautebg (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват Beautebg или трети лица, които са куриери, партньори на Beautebg и са доставчици на маркетинг услуги, както и дружества, с които Beautebg може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

 

10. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

10.1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

10.2. Фактури се издават само след допълнително запитване от страна на Клиента на тел.: 0888 91 44 91 или имейл: beautevl@gmail.com

10.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

10.4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

 

11. ДОСТАВКА НА СТОКИ

11.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

11.2. BEAUTEBG ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България.

 

12. ОТГОВОРНОСТ

12.1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

 

13. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

13.1. Съгласно изискванията на Регламента (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, с последващите промени и допълнения, Beautebg е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

13.2. Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Стоки и Услуги, други търговски дейности, рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.

13.3. Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на Акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на Beautebg и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени за целите на настоящите общи условия.

 

14. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

14.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

14.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 

15. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящият договор е предмет на българското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между Beautebg и Kлиенти, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български органи без това да нарушава правата на потребителите.